Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH TRƯỞNG THÔN NHỆM KỲ 2019 – 2022  

Lãnh đạo UBND xã trao quyết định Trưởng thôn cho các đồng chí trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022

Thực hiện các Quyết định của UBND xã Thuận về công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Chiều ngày 17/12/2019 tại Hội trường UBND xã Thuận tổ chức Lễ trao Quyết định trưởng thôn nhiệm...