lịch làm việc tuần từ 20/7 - 24/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 20/7 đến ngày 24/07/2020)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 20/07
Sáng
  • Dự khai mạc giải bóng chuyền nam
  • Triển khai Huấn luyện dân quân năm 2020
- Ban tổ chức giải bóng chuyền nam huyện
- BCHQS xã
- Lãnh đạo UBND xã; Tập thể đội bóng
- Lãnh đạo xã, BCHQS xã, dân quân
- Nhà thi đấu TDTT huyện
- Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 21/7
Sáng Họp Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ mười bốn, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 21-22/7/2020 HĐND huyện Chủ tịch  HĐND, UBND xã Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 22/7
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 23/7
Sáng
  • Dự bế mạc giải bóng chuyền nam
 
- Ban tổ chức giải bóng chuyền nam huyện
 
- Lãnh đạo UBND xã; Tập thể đội bóng
 
- Nhà thi đấu TDTT huyện
 
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 24/7
Sáng Dự mít tinh ngày toàn dân phòng chống mua bán người - UBND huyện Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND UBMT, Công an Nhà văn hóa cộng đồng các dân tộc Vân  Kiều – Pa Cô
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc