Lịch làm việc tuần từ ngày 30/9-04/10/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 30/9 đến ngày 04/9/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 30/09
Sáng Họp đăng ký đầu tư công trung hạn gđ 2021-2025 Đ/c Hồ Ta Cô Các ban ngành, đoàn thể Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 01/10
Sáng - Dự lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại trường THCS Thuận
- Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
- Ra quân điểm tổng điều tra kinh tế xã hội dân tộc
- Trường THCS Thuận
- TT Trợ giúp pháp lý nhà nước
- UBND xã
- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội KH, TTHTCĐ
- Đ/c Dung, đ/c Lành, đ/c An
- Cục Thống kê, chi cục thống kê, lãnh đạo xã, Tổ trưởng và ĐTV
- Trường THCS Thuận
- Khách sạn Đông trường sơn
- UBND xã Thuận
Chiều - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Dự lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại trường THCS Thuận
- Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
- Trường THCS Thuận
- TT Trợ giúp pháp lý nhà nước
- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội KH, TTHTCĐ
- đ/c Dung, đ/c Lành, đ/c An
- Trường THCS Thuận
 - Khách sạn Đông trường sơn
Thứ tư
Ngày 02/10
Sáng
  • Họp giải quyết tranh chấp đất đai
Đ/c Hồ Ta Cô Các ban ngành, đoàn thể, hộ liên quan Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 03/10
Sáng  
- Dự lễ trao quyết định nhập quốc tịch tại xã
- Sở Tư pháp - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, TP-HT ,
- UBND xã Thuận
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 27/9
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc