Lịch làm việc tuần từ ngày 28/10-01/11/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 28/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Họp triển khai công tác bầu cử trưởng thôn đ/c Hồ Ta Cô Toàn thể CB,CC xã Hội trường
Thứ ba
Ngày 29/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 30/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều - Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã
- 16h30 chiều 30/10: dự sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 681 tại Đồn Biên phòng Thuận
- đ/c Hồ Ta Cô
- Đồn biên phòng Thuận
- Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã
- Đại diện Lãnh đạo xã
- Hội trường
- Đồn BP
Thứ năm
Ngày 31/10
Sáng Dự Hội thảo lồng ghép kế hoạch phát triển thôn vào kế hoạch phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Ban dân tộc tỉnh Đ/c Cô, đ/c Vân Khách sạn Khánh Phương
Chiều Dự Hội thảo lồng ghép kế hoạch phát triển thôn vào kế hoạch phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Ban dân tộc tỉnh Đ/c Cô, đ/c Vân Phòng Dân tộc huyện
Thứ sáu
Ngày 01/11
Sáng - Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 
UBND huyện Lãnh đạo Đảng ủy, đ/c Cô, đ.c Thủy Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc