Lịch làm việc tuần từ ngày 25/11-29/11/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 25/11
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 26/11
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Họp đánh giá chính quyền địa phương Đ/c Hồ Ta Cô Toàn thể CB, CC UBND xã Hội trường UBND xã
Thứ tư
Ngày 27/11
Sáng - Học Nghị quyết tại Huyện ủy (Từ 27-28/11)
- Bồi dưỡng chính trị tại huyện (từ 27-29/11/2019)
Huyện ủy Hướng Hóa - BT, PBT Đảng ủy, CT, PCT HĐND, UBND xã
- đ/c Cô
- Huyện ủy Hướng Hóa
 
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 28/11
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 29/11
Sáng Tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo Sở LĐTB&XH Đ/c Dung, đ/c Hiền, Chủ tịch UBMT, Trưởng đoàn thể Khách sạn Khánh Phương
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc