Lịch làm việc tuần từ ngày 14/01-17/01/2020

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 06/01
Sáng Giao ban đầu tháng 01/2020   Toàn thể CB,CC xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 07/01
Sáng Tham dự Họp tại Huyện ủy Huyện ủy Hướng Hóa Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Huyện ủy Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 08/01
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 09/01
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 10/01
Sáng Hội nghị cán bộ công chức năm 2020   Toàn thể CB,CC xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc