Lịch làm việc tuần từ ngày 09/9-13/9/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 09/09
Sáng Chào cờ tuần đầu tháng
Dự lễ khai giảng năm học mới tại 03 trường: Tiểu học, Mầm non, Trung học cơ sở
  Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các ban ngành, đoàn thể - UBND xã Thuận
- Các trường học
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 10/9
Sáng Họp rút kinh nghiệm sau ảnh hưởng của ATNĐ cơn bão số 5 Đ/c Hồ Ta Cô – Chủ tịch UBND xã Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể, công chức liên quan Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 11/9
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Dự họp kiểm kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất tại huyện   Chủ tịch UBND xã, Địa chính Phòng họp số 1, UBND huyện
Thứ năm
Ngày 12/9
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 13/9
Sáng Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới tại huyện   Lánh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, CA, QS Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc