Lịch làm việc tuần từ ngày 07/10-11/10/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 07/10
Sáng - Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ
- Tập huấn kỹ năng hành chính từ 07-11/10/2019
 
- Đ/c Hồ Văn Láo
- UBND huyện Hướng Hóa
- Toàn thể CB, CC UBND xã
- Đ/c Dỏ, Dần, Chỏ, Duông, Nai
- Hội trường UBND xã
- Khách sạn Khánh Phương
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 08/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 09/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều - Phối hợp với ban dân tộc tỉnh Điều tra mẫu khuyết tật
- Họp lấy ý kiến góp ý bảng giá đất giai đoạn 2020-2024
  - CC Địa chính, Văn hóa
- Lãnh đạo UBND xã
Hộ gia đình các đối tượng khuyết tật
Thứ năm
Ngày 10/10
Sáng - Dự lễ tổng kết 10 năm xây dựng NTM tại tỉnh - UBND tỉnh Quảng Trị - Lãnh đạo UBND xã - Khách sạn Mường Thanh
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 11/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc