Lịch làm việc tuần từ ngày 06/01-10/01/2020

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 06/01
Sáng Chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, giao ban UBND xã  Đảng ủy, UBND xã Toàn thể CB,CC xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 07/01
Sáng Tham gia Tổng kết Cụm ATLC-SSCĐ-ANTT năm 2019 Cụm số 3 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, VP, CA, QS Hội trường xã Hướng Lộc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 08/01
Sáng Họp Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ XI   Toàn thể CB,CC xã; Đại biểu Hội đồng, Bí thư chi bộ, thôn trưởng 8 thôn Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 09/01
Sáng Tham dự lễ ra quân năm ATGT năm 2020 và tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2020 UBND huyện Chủ tịch UBND xã, Công an xã Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 10/01
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc