Lịch làm việc tuần từ ngày 21/10-25/10/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 21/10
Sáng Họp giao ban đầu tuần Đ/c Hồ Ta Cô Lãnh đạo UBND, công chức liên quan Phòng Chủ tịch
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 22/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 23/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 24/10
Sáng Tập huấn lồng ghép kế hoạch phát triển thuộc dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng Ban dân tộc tỉnh Đ/c Cô, đ/c Vân, đ/c Ôi (Thuận 4) Khách sạn Khánh Phương
Chiều Tập huấn lồng ghép kế hoạch phát triển thuộc dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng Ban dân tộc tỉnh Đ/c Cô,đ/c Vân, đ/c Ôi (Thuận 4) Khách sạn Khánh Phương
Thứ sáu
Ngày 25/10
Sáng - Tập huấn lồng ghép kế hoạch phát triển thuộc dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng
- Dự hội nghị đối thoại, thảo luận về thu chi ngân sách
- Dự hội thảo về bom mìn
- Ban dân tộc tỉnh
- HĐND huyện
- Hội Phụ nữ tỉnh
- Đ/c Cô, đ/c Vân, Đ/c Ôi (bản 5)
- Đ/c Láo
- Đ/c Dung, đ/c Tâm
- Khách sạn Khánh Phương
- Hội trường trụ sở HĐND-UIBND huyện
- Trường THCS Thuận
Chiều Tập huấn lồng ghép kế hoạch phát triển thuộc dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng Ban dân tộc tỉnh Đ/c Cô, đ/c Vân, đ/c Ôi (Thuận 4) Khách sạn Khánh Phương