Lịch làm việc từ ngày 16 đến ngày 20/9/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 16/09
Sáng Phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình MTQG GNBV Phòng Dân tộc Thôn Bản 1 mới, Bản 1 cũ, Bản 2, Thuận Trung 1 Hội trường UBND xã
Chiều Phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức lớp t ập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình MTQG GNBV Phòng Dân tộc Thôn Bản 1 mới, Bản 1 cũ, Bản 2, Thuận Trung 1 Hội trường UBND xã
Thứ ba
Ngày 17/9
Sáng - Phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình MTQG GNBV
- Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019
 
- Phòng Dân tộc
- UBND huyện
- Thôn Bản 3, Bản 4, Bản 5, Bản 6, Thuận Trung 2
- PCTVX, VHXH, MT và đoàn thể
- Hội trường UBND xã
- Hội trường UBND huyện
Chiều Phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình MTQG GNBV Phòng Dân tộc Thôn Bản 3, Bản 4, Bản 5, Bản 6, Thuận Trung 2 Hội trường UBND xã
Thứ tư
Ngày 18/9
Sáng Phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình MTQG GNBV Phòng Dân tộc Thôn Bản 7, Bản Giai, Úp Ly 2, Thuận Hòa Hội trường UBND xã
Chiều Phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình MTQG GNBV Phòng Dân tộc Thôn Bản 7, Bản Giai, Úp Ly 2, Thuận Hòa Hội trường UBND xã
Thứ năm
Ngày 19/9
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 20/9
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc