Lich-lam-viec-tu 29/6-03/7/2020

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 29/6 đến ngày 03/07/2020)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 29/06
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Tham dự họp BCH Đảng ủy mở rộng Đảng ủy xã BCH Đảng ủy xã, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, bản Hội trường UBND xã
Thứ ba
Ngày 30/6
Sáng Họp Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ hai, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND xã Đại biểu HĐND xã, Toàn thể CB,CC, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, bản Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 01/7
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Tối (19h30) Dự triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa …   Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT xã Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều – Pa Cô
Thứ năm
Ngày 02/7
Sáng Dự hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020 UBND huyện Hướng Hóa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT, Trưởng Công an, Công chức TP-HT Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 03/7
Sáng Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật   Chủ tịch UBND xã
Chủ tịch UBMT xã
Trưởng Công an xã
Công chức TP-HT
Công chức VP-TK
Hội trường UBND huyện Hướng Hóa
Chiều Tham quan triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề Hoàn Sa, Trường Sa…   Cán bộ và nhân dân, giáo iên và học sinh trên địa bàn xã Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều – Pa Cô