Lịch làm việc từ 22/6-26/6/2020

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 22/6 đến ngày 26/06/2020)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 22/06
Sáng - Họp BCH Huyện ủy
- Tập huấn Dự án
- Huyện ủy
- Ban Dân tộc tỉnh
- Đ/c Bí thư, PBT đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND
- Đ/c Vân - VP
- Hội trường tầng 3 huyện ủy
- Đông Hà
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 23/6
Sáng - Dự Hội nghị hướng dẫn thông tin lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sỹ
- Tập huấn điều tra, khảo sát nạn nhân da cam trên địa bàn huyện
- BCĐ 24 huyện
- Phòng LĐTBXH huyện
- Bí thư Đảng ủy, CT UBND, CHTQS, CC VH-XH
- Đ/c Hiền - VHXH
- Hội trường BCHQS huyện
- Hội trường Phòng Nội vụ huyện
Chiều Họp triển khai Nghị quyết số 18,19 của HĐND tỉnh   Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, bản Hội trường UBND xã
Thứ tư
Ngày 24/6
Sáng Họp giao ban công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới 6 tháng đầu năm Sở LĐTB&XH - Đ/c Hiền - VHXH Đông Hà (Hội trường Sở LĐTBXH)
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 25/6
Sáng - Tập huấn điều tra nông nghiệp giữa kỳ (điều tra phiếu hộ) Chi cục Thống kê - đ/c Thủy - VP - Hội trường chi cục thống kê
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ sáu
Ngày 26/6
Sáng - Họp BCH Huyện ủy
- Tập huấn điều tra nông nghiệp giữa kỳ (điều tra phiếu xã)
- Tập huấn công tác hộ tịch
- Huyện ủy
- Chi cục Thống kê
- Sở Tư pháp
- Đ/c Bí thư, PBT đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND
- đ/c Vân – VP
- Đ/c Lành - TP
- Hội trường tầng 3 huyện ủy
- Hội trường chi cục thống kê
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc