Lịch làm việc từ 14/10-18/10/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 14/10
Sáng - Họp giao ban thường trực UBND xã Đ/c Hồ Ta Cô Cán bộ, công chức UBND xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ ba
Ngày 15/10
Sáng - Tham gia tập huấn liên thông thủ tục hành chính.
- Tập huấn lao động, người có công
- Sở Tư pháp
- Sở lao động
- Đ/c Dung; đ/c Liên
- đ/c Hiền
Khách sạn Sài Gòn
Khách sạn Mê Kong
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ tư
Ngày 16/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Thứ năm
Ngày 17/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
Chiều - Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 89 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam đ/c Dung CB, CC UBND xã UBND xã
Thứ sáu
Ngày 18/10
Sáng Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc
  Chiều Làm việc chuyên môn tại trụ sở   Toàn thể CB,CC xã Phòng làm việc