Tổ chức bộ máy

  
XÃ THUẬN (xathuan@quangtri.gov.vn)
Hồ Ra Duông Bí thư Đảng ủy- CT. HĐND   0343763148
Hoàng Văn Vưng PBT. Đảng ủy   0966998811
Nguyễn Thị Thương PCT.HĐND xã   0975316517
Hồ A Dung PBT. Đảng ủy, CT. UBND xã   0386437235
Hồ Dỏ PCT. UBND xã   0974356074
Phan Chí Tuấn PCT. UBND xã   09611305111