Tổ chức bộ máy

XÃ THUẬN (xathuan@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Láo Bí thư Đảng ủy- CT. HĐND   01684387853
Hoàng Hữu Linh PBT. Đảng ủy   0985425777
Hồ Ra Duông PCT.HĐND xã   01643763148
Hồ Ta Cô PBT. Đảng ủy, CT. UBND xã   01694028017
Hồ Dỏ PCT. UBND xã   01252371083
Hồ A Dung PCT. UBND xã   09611305111